فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در روز چهارشنبه 5 تیر

فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در روز چهارشنبه 5 تیر


فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در روز چهارشنبه 5 تیر

قابل توجه کاربران گرامی:
 
جهت رفاه حال کاربران  عزیز  علی رغم تعطیلی روز چهارشنبه مورخ 98/04/05، سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی از ساعت 8 صبح لغایت 21:30 شب فعال می باشند.
 
مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد