نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غلامرضا قدرتی

غلامرضا قدرتی


غلامرضا قدرتی

عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برای دانلود خاطرات دوران خدمت در دانشگاه از غلامرضا قدرتی اینجا کلیک نمایید.