سالن های کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد روزهای پنجشنبه فعال می باشد.

سالن های کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد روزهای پنجشنبه فعال می باشد.

قابل توجه کاربران گرامی

جهت رفاه حال دانشجویان، پژوهشگران و ... سالن های کتابخانه، مرکز اطلاع رسانی و اسناد روزهای پنجشنبه از تاریخ 11 مهر 98 از ساعت 8 صبح الی17:30  تا اطلاع ثانوی فعال می باشد.