ساعت فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه دانشگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه

ساعت فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه دانشگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه


ساعت فعالیت سالن های مطالعه کتابخانه دانشگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه

به منظور رفاه حال دانشجویان عزیز و به دلیل تغییر زمان برگزاری برخی از امتحانها،  سالن های مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، در تاریخ های زیر فعال می باشند.

پنج شنبه ۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۸ صبح الی ۲۱ شب

جمعه ۹۸/۱۰/۲۷ ساعت ۸ صبح الی ۱۶ بعد از ظهر

ضمنا بعد از تاریخ های ذکر شده ساعت کاری به شکل قبل خواهد بود.