نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنما استفاده از سامانه

راهنما استفاده از سامانه


راهنمای استفاده از سامانه iThenticate در مرورگرهای مختلف

کاربر گرامی جهت استفاده از این سامانه پس از کلیک بر روی لینک مربوطه در هریک از مرورگرهای زیر، طبق توضیحات موجود در عکس مراحل را انجام دهید:

1. مرورگر Firefox

پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید:

ثبت و آپلود مقاله

در این مرحله عنوان و متن مقاله را وارد نمایید. بهتر از یک عنوان مناسب استفاده نمایید:

مشاهده نتیجه

پس از آپلود مقاله وارد صفحه زیر می شوید. نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون Report یک دکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روی آن نوشته شده است. در عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده است و در حال Saving می باشد.

چنانچه بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت Report در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاری مجدد نمایید تا مانند صفحه زیر دکمه به نمایش درآید. در مثال با کلیک بر روی دکمه 44% نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد به نمایش در میاید:

حذف مقاله

پس از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمت My Document در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با کلیک بر روی آیکون مشخص شده در تصویر اقدام به حذف نمایید.

2. مرورگر Chrome

پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید:

ثبت و آپلود مقاله

در این مرحله عنوان و متن مقاله را وارد نمایید. بهتر از یک عنوان مناسب استفاده نمایید:

مشاهده نتیجه

پس از آپلود مقاله وارد صفحه زیر می شوید. نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون Report یک دکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روی آن نوشته شده است. در عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده است و در حال Saving می باشد.

چنانچه بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت Report در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاری مجدد نمایید تا مانند صفحه زیر دکمه به نمایش درآید. در مثال با کلیک بر روی دکمه 44% نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد به نمایش در میاید:

حذف مقاله

پس از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمت My Document در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با کلیک بر روی آیکون مشخص شده در تصویر اقدام به حذف نمایید.

3. مرورگر Internet Explorer

پس از طی مراحل فوق وارد صفحه اصلی سامانه می شوید که جهت ثبت درخواست، مشاهده نتیجه و حذف مقاله مراحل ذیل را انجام دهید:

ثبت و آپلود مقاله

در این مرحله عنوان و متن مقاله را وارد نمایید. بهتر از یک عنوان مناسب استفاده نمایید:

مشاهده نتیجه

پس از آپلود مقاله وارد صفحه زیر می شوید. نمایش نتیجه ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد که در جدول در زیر ستون Report یک دکمه به نمایش در میاید که میزان درصد مشابهت بر روی آن نوشته شده است. در عکس ذیل هنوز نتیجه آماده نشده است و در حال Saving می باشد.

چنانچه بعد از یک دقیقه دکمه درصد در زیر قسمت Report در ردیف مربوطه به نمایش در نیامد می توانید صفحه را بارگزاری مجدد نمایید تا مانند صفحه زیر دکمه به نمایش درآید. در مثال با کلیک بر روی دکمه 44% نتیجه بررسی مقاله در صفحه بعد به نمایش در میاید:

حذف مقاله

پس از مشاهده نتیجه حتما اقدام به حذف مقاله نمایید که با مراجعه به قسمت My Document در سمت چپ وارد صفحه زیر می شوید و می توانید با کلیک بر روی آیکون مشخص شده در تصویر اقدام به حذف نمایید.