نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند.

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند.


دکتر علیرضا عبدالهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند.

دکتر علیرضا عبدالهی نژاد مدیر روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، که برای شرکت در چهارمین نشست هیات استانی مراکز آموزش عالی استان خوزستان به دانشگاه شهید چمران اهواز آمده بودند در تاریخ 5 آبان 97 پس از برگزاری کارگاه آموزشی تهیه و تدوین خبر در حاشیه این نشست، با هیات همراه از بخش های مختلف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بازدید کردند در این بازدید خانم حمدپور مسؤول روابط عمومی کتابخانه مرکزی به همراه سایر همکاران توضیحات مبسوطی در مورد تاریخچه بنای کتابخانه مرکزی، تعداد منابع چاپی و غیر چاپی، تعداد پایگاه های مشترک آفلاین و آنلاین و... ارائه کردند.