نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر خسرو نادران طحان

دکتر خسرو نادران طحان


دکتر خسرو نادران طحان

عضو هیأت علمی

دانشکده مهندسی

 

برای دانلود فایل متن مصاحبه به مناسبت شصتمین سالگرد دانشگاه اینجا کلیک کنید.