نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر خسرو نادران طحان

دکتر خسرو نادران طحان


دکتر خسرو نادران طحان

دوازدهمین رییس دانشگاه در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۷۲

دانشکده مهندسی

 

برای دانلود فایل خاطراتی از دانشگاه (خدمت و ریاست) از دکتر خسرو نادران طحان اینجا کلیک نمایید.