نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان

دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان


 

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه کتابداران)

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب1 (کتابداران)

دکتر محمد حسینی

شنبه 4 آذرماه96

10-8

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب2

(کتابداران)

دکتر محمد حسینی

شنبه 4 آذرماه96

12-10

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب3

(کتابداران)

دکتر محمد حسینی

شنبه 4 آذرماه96

16:30-14:30

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب4

(کتابداران)

دکتر محمد حسینی

سه شنبه 7 آذرماه96

14:30-12:30

آموزش طراحی مقدماتی صفحات وب5

(کتابداران)

دکتر محمد حسینی

سه شنبه 7 آذرماه96

16:30-14:30

مدیریت راهبردی نرم افزار کتابخانه دیجیتال پیام حنان

فاطمه کارخانه‌چی

شنبه 11 آذر‌ماه96

12:30-8:30

آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه شهید چمران

فاطمه کارخانه‌چی

یکشنبه 12 آذر‌ماه96

10-8

آشنایی با کتابخانه دیجیتال دانشگاه شهید چمران

فاطمه کارخانه‌چی

یکشنبه 12 آذر‌ماه96

12-10

 

برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه کتابداران)

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ و ساعت

دسترسی آزاد به اطلاعات (کتابداران)

دکتر منصور کوهی رستمی

متعاقبا" اعلام خواهد شد

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی (کتابداران)

دکتر منصور کوهی رستمی

متعاقبا" اعلام خواهد شد

 

انتخاب نشریه برای چاپ مقالات علمی (کتابداران)

دکتر منصور کوهی رستمی

متعاقبا" اعلام خواهد شد

 

 

برنامه کارگاه‌ آموزشی تابستان96 (ویژه کتابداران)

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

آشنایی با انتشارات CABI : چگونگی و اهداف شکل گیری این سازمان غیر انتفاعی، اصول جستجو در منابع اطلاعاتی الکترونیکی CABI و ویژگی‌های جدید پلت فرم ناشر (ویژه کتابداران)

آقایBrahim Jrahمدیر فروش ارشد خاورمیانه ای انتشارات CABI

چهارشنبه 29 شهریورماه 96

9الی11

 

کارگاه‌ آموزشی کارکنان درخردادماه 96

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

استناد در پژوهش‌های علمی: نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی

دکتر منصور کوهی رستمی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

8 خرداد‌ماه 96

10الی12دو‌شنبه

 

کارگاه‌ آموزشی کارکنان در اردیبهشت‌ماه 96

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

نمایه مجلات دانشگاه در پایگاهGoogle Scholar  (ویژه کارشناسان و مدیران داخلی دفاتر مجلات)

مهناز کمایی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

12اردیبهشت‌ماه 96

12الی14سه‌شنبه

 

کارگاه‌های آموزشی کارکنان در دی‌ماه 95

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

شیوه ورود اطلاعات و دیجیتال سازی پایان نامه ها در نرم‌افزار تحت وب آذرسا (ویژه مسئولان کتابخانه‌ها و کارشناسان ورود اطلاعات پایان نامه)

مریم سبحانی‌نسب، محمد استادچینی‌گر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

8 دی‌ماه 95

10الی12چهار‌شنبه

2

آشنایی با پایگاه‌های تحلیل استنادی Web of Science و Scopus (ویژه کتابداران)

دکتر حسن زرگر

شرکت مهندسی فرآیدا

29دی‌ماه 95

9الی11چهار‌شنبه

   


کارگاههای آموزشی کارکنان خرداد ماه95

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

علم سنجی با موضوع ایجاد پروفایل برای اعضاء هیئت علمی در و Google Scholarو Scopusو شیوه اعتبار سنجی درپایگاه‌هایSID  و ISC

مهناز کمایی، مریم سبحانی نسب

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

4 خرداد 95

‌سه‌شنبه

12-9

2

نامه نگاری اداری (کارشناسان دانشگاه)

دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی

زبان و ادبیات فارسی

10 خرداد 95

‌دوشنبه

13-10

3

آشنایی با امکانات سامانه جدید کتابخانه دیجیتال گیگالیب (ویژه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه)

مهناز کمایی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

19 خرداد 95

‌چهارشنبه

12-10

4

آرشیو: مفاهیم و کاربردها

مریم سعیدی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

31 خرداد 95

‌دوشنبه

12-10


 


 

کارگاههای آموزشی کارکنان اردیبهشت ماهردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

آموزش دسترسی به منابع پایگاه انتشارات وایلی

نمایندگان شرکت وایلی(مهندس خانلری، مهندس سلطانی)

شرکت وایلی

1 اردیبهشت 95

چهارشنبه

10-8

2

آشنایی با شیوه نگارش و انتشار مقالات در مجلات علمی معتبر ویژه کتابداران(کارشناسان ارشد)

دکتر زاهد بیگدلی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

8 اردیبهشت 95

‌چهارشنبه

12-10

3

آموزش دسترسی به منابع پایگاه انتشارات کبی (CABI )

نمایندگان شرکت کبی (CABI ) (مهندس والح زاده)

شرکت کبی (CABI )

15 اردیبهشت 95

‌ چهارشنبه

10-8

4

شناسایی و پالایش شایع‌ترین لغزش‌های نگارشی در نوشته‌های علمی و دانشگاهی

(کارشناسان دانشگاه)

دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی

زبان و ادبیات فارسی

13 اردیبهشت 95

‌دو‌شنبه

13-10

5

علم سنجی با موضوع

Scimago Journal Rank و Journal of Citation report( ویژه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه)

مهناز کمایی، مریم سبحانی نسب

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

28 اردیبهشت 95

‌سه‌شنبه

12-9