نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ها وکارگاه های آموزشی ویژه هیئت علمی و مدیران

دوره ها وکارگاه های آموزشی ویژه هیئت علمی و مدیران


  برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی)

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

داوری مقالات علمی و پژوهشی

داریوش مطلبی

یکشنبه 2مهر‌ماه 96

17:30-14:30

دسترسی آزاد به اطلاعات (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

دوشنبه 24 مهرماه96

14-12

آشنایی با خدمات تأمین مدرک (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 25 مهرماه96

14-12

مدیریت اطلاعات کتاب‌شناختی به‌وسیله نرم‌افزار EndNote (اعضاء هیأت علمی)

دکتر سید ساجدین موسوی

شنبه 29 مهرماه96

15-12

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی(1) (اعضاء هیأت‌علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

یکشنبه 30 مهرماه96

14-12

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی(2) (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

یکشنبه 7 آبان‌ماه96

14-12

آشنایی با طرح غدیر(عضویت همزمان در سراسر کشور) (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 9 آبان‌ماه96

14-12

انتخاب نشریه برای چاپ مقالات علمی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

چهارشنبه 17 آبان‌ماه96

14-12

بررسی اشکالات رایج در نگارش مقالات به زبان انگلیسی (اجتناب از مبهم نویسی) (اعضاء هیأت علمی)

دکتر محمود ولیدی

‌شنبه 4آذر‌ماه96

14:30-12:30

بررسی اشکالات رایج در نگارش مقالات به زبان انگلیسی (موجز نویسی و اجتناب از اطناب) (اعضاء هیأت علمی)

دکترمحمود ولیدی

سه‌شنبه 7آذرماه96

14:30-12:30

ارتباطات در نظام‌های دانشگاهی(اعضاء هیأت علمی)

دکتر حمید فرهادی راد

شنبه 25 آذرماه96

14:30-12:30

   

     برنامه کارگاه‌های آموزشی در پاییز 96 (ویژه اعضاء هیأت علمی)

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

دسترسی آزاد به اطلاعات (اعضاء هیأت علمی)

دکتر منصور کوهی رستمی

دوشنبه 24 مهرماه96

14-12

آشنایی با خدمات تأمین مدرک (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 25 مهرماه96

14-12

آشنایی با نرم افزار EndNote و کاربرد آن (اعضاء هیأت علمی)

دکتر سید ساجدین موسوی

شنبه 29 مهرماه96

15-12

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)

 

شاخص‌های هدف‌گذاری و ارزیابی پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)2

 

دکتر منصور کوهی رستمی

 

دکتر منصور کوهی رستمی

 

یکشنبه 30 مهرماه96

 

یکشنبه 7آبان ماه96

 

14-12

 

14-12

 

آشنایی با سامانه غدیر و ثبت نام در سامانه (عضویت همزمان در سراسر کشور)
 (اعضاء هیأت علمی)

ندا حمدپور

سه‌‌شنبه 9 آبان‌ماه96

14-12

 

انتخاب نشریه برای چاپ مقالات علمی (اعضاء هیأت علمی) 

دکتر منصور کوهی رستمی

چهارشنبه 17آبان ماه96

14-12

 

 

       برنامه کارگاه‌ آموزشی تابستان96 (ویژه اعضاء هیأت علمی)

ردیف

عنوان کارگاه‌ آموزشی

مدرس

تاریخ

ساعت

  1.  

آشنایی با انتشارات CABI : چگونگی و اهداف شکل گیری این سازمان غیر انتفاعی، اصول جستجو در منابع اطلاعاتی الکترونیکیCABI و ویژگی‌های جدید پلت فرم ناشر (اعضاء هیأت علمی)

آقای Brahim Jrahمدیر فروش ارشد خاورمیانه ای انتشارات CABI

چهارشنبه 29 شهریورماه 96

12 الی 14

 

         کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضاء هیأت علمی در اردیبهشت و خرداد ماه96

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

آشنایی با روش‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و تحلیل داده‌های مالی

دکتر ابراهیم انواری

علوم اقتصادی

2اردیبهشت‌ماه 96

12الی14شنبه

2

اصول چکیده نویسی علمی برای مقالات پژوهشی

دکتر محمود ولیدی

زبان و ادبیات انگلیسی

27اردیبهشت‌ماه96

12الی14چهارشنبه

3

استناد در پژوهش‌های علمی: مقدمات و انواع شیوه‌ها

دکتر منصور کوهی رستمی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

31اردیبهشت‌ماه 96

12الی14یکشنبه

4

استناد در پژوهش‌های علمی: نرم افزارها و ابزارهای الکترونیکی

دکتر منصور کوهی رستمی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

2 خردادماه96

12الی14سه‌شنبه

 

          کارگاه‌های آموزشی اعضاء هیأت علمی در دی و بهمن و اسفند 95

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه

تاریخ

ساعت

1

آشنایی با شاخص‌های نوآوری و معرفی نوآورترین دانشگاه‌های جهان براساس رتبه‌بندی مؤسسه رویترز در سال2016 (سمینار)

دکتر لاله فتاحی

مهندسی مکانیک

11 دی ماه 95

10الی12شنبه  

2

آشنایی با پایگاه‌های تحلیل استنادی: Web of Science و Scopus

دکتر حسن زرگر

شرکت مهندسی فرآیدا

29 دی ماه 95

12الی14:30چهار‌شنبه 

3

نکات زبانی و بهگویی (بلاغی) در نگارش انگلیسی: بخش‌ مقدمه مقاله پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر محمود ولیدی

زبان و ادبیات انگلیسی

16 بهمن 95

12:30الی14شنبه    

4

آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی-پژوهشی1

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

17 بهمن 95

10الی12یکشنبه    

5

نکات زبانی و بهگویی (بلاغی) در نگارش انگلیسی: بخش‌ روش‌ها و نتایج مقاله پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر محمود ولیدی

زبان و ادبیات انگلیسی

19 بهمن 95

12:30الی14سه‌شنبه    

6

 تجاری سازی علم: یا مراحل و روش‌های ارتباط با سازمان‌ها به منظور انتقال دانش و ارائه خدمات علمی، فنی و تخصصی و حل مشکلات سازمان‌ها در حوزه تخصصی با بهره گیری دانش (اعضاء هیأت علمی)

محمد حسن عظیمی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

25بهمن 95

12:30الی14دوشنبه   

7

نکات زبانی و بهگویی (بلاغی) در نگارش انگلیسی: بخش‌ بحث و نتیجه گیری مقاله پژوهشی (اعضاء هیأت علمی)

دکتر محمود ولیدی

زبان و ادبیات انگلیسی

27 بهمن 95

12:30الی14چهارشنبه     

8

قابلیت‌های نسل نو یادگیری الکترونیک در آموزش عالی

دکتر سعید ضرغامی

فلسفه تعلیم و تربیت (دانشگاه خوارزمی)

3 اسفند 95

17-14سه‌شنبه

9

آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی-پژوهشی2

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

10 اسفند 95

10الی12چهار‌شنبه   

 10  آشنایی با نقش و جایگاه فناوری در مدیریت و فعالیتهای مدیریتی( مدیران)   محمد حسن عظیمی  علم اطلاعات و دانش شناسی  14 اسفند 95 10 الی 14 شنبه