نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها


در حال حاضر ثبت نام در کارگاه های کتابخانه مرکزی از طریق پرتال کتابخانه، مراجعه حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد: 

برای تکمیل فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012

 

 و جهت ثبت نام به صورت مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش آموزش مراجعه نمایید.