نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

تغییر ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی


تغییر ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

قابل توجه کاربران گرامی:
 
ساعات کاری سالن های مطالعه و کلیه ی بخشهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از شروع ترم جاری به شرح زیر می باشد:
 
بخش امانت: از ساعت 7:45 الی 17:30
سایر بخش ها: از ساعت 7:45 الی 14:30
سالن های مطالعه: از ساعت 7:45 الی 21:30