نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

تغییر ساعات کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

قابل توجه کاربران گرامی:
 
ساعات کاری سالن های مطالعه و کلیه ی بخشهای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز از شروع ترم جاری به شرح زیر می باشد:
 
بخش امانت: از ساعت 7:45 الی 17:30
سایر بخش ها: از ساعت 7:45 الی 14:30
سالن های مطالعه: از ساعت 7:45 الی 21:30