نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تازه های کتابخانه

تازه های کتابخانه


تازه های کتابخانه

سری هفتم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران
 
سری ششم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران
 
سری پنجم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران
 
سری چهارم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران
 
سری سوم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب اردیبهشت 96 تهران
 
سری دوم کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت 96
 
سری اول کتب فارسی خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اردیبهشت 96
 
لیست کتب اهدایی خرداد 96
 
لیست کتب اهدایی نیمه دوم اردیبهشت
 
لیست کتب اهدایی نیمه اول اردیبهشت 96
لیست کتب اهدایی فروردین96
 
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در اسفندماه سال95
 
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در بهمن ماه سال95
 
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در دی ماه سال95
 
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در آذرماه سال95( نمایشگاه هفته پژوهش)
 
لیست کتب فارسی جدید فهرستنویسی شده در مهر و آبان سال95
 
لیست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه کتاب بین المللی تهران اردیبهشت 95
 
لیست کتاب های مجموعه دفاع مقدس
 
لیست پایان نامه های علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز (1395-1388)