نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش آموزش کتابخانه مرکزی

بخش آموزش کتابخانه مرکزی


کارگاه های پرتکرار

 

عنوان کارگاه: روشهای آشنایی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی-بخش نشریات

زمانهای برگزاری: سه شنبه ها ساعت 10 الی 12

 

توضیح: تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان می باشد.

 

 

عنوان کارگاه: معرفی منابع مرجع و شیوه استفاده از آن‌ها

مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی- بخش مرجع

زمان‌های برگزاری: سه شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۲

 

توضیح: تشکیل کارگاه منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان می باشد.