نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش اسناد و مدارک

بخش اسناد و مدارک


بخش اسناد و مدارک

از آنجایی که اسناد و مدارک به لحاظ تاریخی و تحقیقاتی ارزش فراوانی برای محققان و کارشناسان دارند، بخش اسناد و مدارک با هدف جمع‌آوری مدارک ارزشمند، حفظ و نگهداری آنها و فراهم کردن زمینه‌های تحقیق و پژوهش به وجود آمده است. جستجوی مدارک این بخش از طریق نرم‌افزار آذرسا امکان‌پذیرمی‌باشد. افراد پس از عضویت در کتابخانه و ارائه کارت عضویت می‌توانند منابع موجود در این بخش را جهت مطالعه به صورت استفاده در سالن‌های مطالعه‌ی موجود در بخش به امانت بگیرند. این بخش در طبقه همکف کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد قرارد دارد. مجموعه‌های موجود در این بخش به شرح ذیل می‌باشد: