نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرشیو جلسات

آرشیو جلسات


 


  هفدهمین کافه کتاب

 

سخنران: دکتر فرشید نادری

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

موضوع:کتاب: شاهنشاهی اشکانی

زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت ماه

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

   

  بیست وهشتممین کافه کتاب

 

سخنران:  دکتر سودابه بساک‌نژاد

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

موضوع: کتاب مهارت‌های زندگی زناشویی

زمان: دوشنبه 7 اسفند ماه 1396

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

  
       
 

  پانزدهمین کافه کتاب

 

سخنران: دکتر شهرام جلیلیان
عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز 

 

موضوع: نگاهی به آثار باستان شناس، نویسنده و متخصص در باستان شناسی

زمان: دوشنبه 16 اسفندماه 95 

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر