پایان نامه ها

تز، رساله یا پایان‌نامه، نوشته‌ای است که به وسیله داوطلب درجه دانشگاهی به عنوان یکی از شرایط احراز آن ارائه می‌شود. پایان نامه منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای علاقمندان به آن حوزه موضوعی بوده و معمولا اساس تدوین مقاله ها یا کتاب های منتشر شده بعدی می شوند و تا آن زمان تنها مدرک دسترس پذیر آن فعالیت علمی محسوب می شوند.

در این بخش پایان‌نامه‌های فارسی و لاتین مربوط به کلیه رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز  به صورت متمرکز گردآوری و سازماندهی می‌شود.

بخش پایان‌نامه ها در طبقه دوم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد واقع شده است و برای دسترسی و بهره گیری از اطلاعات پایان‌نامه‌ها می توان از طریق نرم‌افزار کتابخانه جستجو کرد. منابع این بخش  امانت داده نمی شوند و مطالعه پایان‌ نامه‌‌ها در بخش انجام می گیرد.

تحویل یک نسخه چاپی و فایل الکترونیکی پایان‌نامه از سوی دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا الزامی است

 فعالیت ها

گردآوری و ثبت پایان‌نامه‌ها

تحلیل موضوعی، نمایه‌سازی پایان نامه‌ها

آموزش جستجو در پایگاههای فارسی و لاتین پایان نامه ها شامل Irandoc و  Proquest

انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پاسخگویی به مراجعان

همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

 مریم سبحانی نسب

کارشناس ارشد و مسئول بخش

061-33330010-19
داخلی 5015

 

m.sobhani60@gmail.com