ساعات کاری بخش  

 

         

 

 

 
 

جستجو در منابع کتابخانه
 

 

فناوری اطلاعات


بخش فنآوری اطلاعات واقع در طبقه اول کتابخانه وظیفه شناسایی، ارزیابی، فراهم آوری و نگهداری تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را برعهده دارد. مسئول این بخش رابط کتابخانه مرکزی با مرکز فنآوری اطلاعات دانشگاه به شمار می رود.

فعالیت ها

 پشتیبانی کامل سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترها

 به روز رسانی آنتی ویروس و چک آپ دوره ای کامپیوترها

 پشتیبانی از شبکه passive  و Active  

پشتیبانی سیستم وایرلس

مراجعه حضوری به بخش ها جهت رفع عیب مشکلات پرسنل

همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارۀ تماس

پست الکترونیکی

محسن نمدمالان
کارشناس بخش

061-33330010-19
داخلی 5005

 

 

Namad2014@gmail.com