راهنماها

راهنماها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای نصب نرم افزار پیام رسان سروش_20180429_092242 دانلود (315.5k)
معرفی پایگاه civilica.compressed_20160705_101822 دانلود (1,989.2k)
ساختن پروفایل در Google Scholar_20160927_103918 دانلود (689.3k)
راهنمای_مشاهده_متن_کامل_پایان_نامه_20171007_111939 دانلود (1,114.1k)
راهنمای_تصویری_و_قدم_به_قدم_درخواست_20171028_130253 دانلود (639.3k)
راهنمای کتابخانه دیجیتال دانشگاه_20171004_095224 دانلود (1,718.4k)
راهنمای مگاپیپر_20170313_100708 دانلود (1,377.2k)
راهنمای جستجوی کتاب_20170424_155833 دانلود (156.3k)
راهنمای جستجوی کتاب_20170424_155139 دانلود (156.4k)
راهنمای جستجوی پایان نامه_20170424_154030 دانلود (156.7k)
راهنمای جستجوی نشریات_20170424_164835 دانلود (173.9k)
راهنمای جستجوی نشریات_20170424_161532 دانلود (115.6k)
راهنمای جستجوی طرحهای پژوهشی_20170424_163429 دانلود (117.2k)
راهنمای جستجوی طرح های تحقیقاتی_20170424_165001 دانلود (117.0k)
راهنمای جستجوی اسناد و مدارک_20170424_165342 دانلود (115.5k)
راهنمای جستجو درنرم افزارآذرسا_20171024_140421 دانلود (4,727.9k)
راهنمای تمدید کتاب 2_20171028_130011 دانلود (690.6k)
راهنمای تنظیم proxy_20170430_111237 دانلود (628.5k)
JCR Guide_20171218_133525 دانلود (1,034.2k)
iranpaper-article-help دانلود (2,896.6k)
IOP guide _20170219_102805 دانلود (784.6k)
Help_vpn_Edited_20170315_114614 دانلود (250.5k)
help vpn دانلود (523.0k)
Google_Scholar_Inclusion_Guide دانلود (218.8k)
9راهبردهای جستجو دانلود (215.4k)
cd4fe95e-4e28-413d-8fae-56a5e1fded28_20141228_100306 دانلود (2,389.9k)