رئیس فعلی

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : مهرداد نامداری

 مدرک تحصیلی : دکتری ریاضی محض از دانشگاه شهید چمران اهواز

مرتبه علمی : دانشیار 

محل تولد : خوزستان - اهواز

پست الکترونیکی : namdari@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 5000 - 5003 

تلفن مستقیم : 33332066 - 33360244

 

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)