دفاع مقدس

تاریخ شفاهی

خاطرات دفاع مقدس

 
 
 
 
 
 
 

 

به قلم جلیل مقدس (دانش‌آموخته رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز)
یادی از زنده‌یاد شهید محمود کعبی
به یاد شهید مظلوم حسین مجتهدزاده و دگر عزیزان گمنام کفن خفته در نخستین روزهای جنگ تحمیلی در گلزار خرمشهر
یادی از سی و یکم شهریور 54 و 59

یادی از زنده‌یاد شهید دکتر سید عبدالرضا موسوی فرمانده سپاه خرمشهر


به یاد زنده یاد دانشجوی جانباز دکتر محمدرضا عباسی مسئول ستاد مقاومت و هماهنگی خرمشهر و دیگر یاران ستاد مهرماه 59
زندگی‌نامه و وصیت‌نامه دانشجوی شهید سید فرشاد مرعشی نژاد

 

  به قلم دکتر نجفعلی رضایی آباده (عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز)
خاطره ای از شهید حسین علم الهدا
اطلاعیه های امام در کیهان ورزشی                                             
  به قلم مجتبی نامخواه
شهید علی جمال‌پور (استاد نخستین دوره تدریس معارف اسلامی در دانشگاه)
  به قلم دکتر سید ابراهیم موسوی قهفرخی
نقش دانشگاه شهید چمران اهواز در هشت سال دفاع مقدس
                                                                                                       
  با تشکر از روابط عمومی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
نقش دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خدمت رسانی به مهاجران جنگ تحمیلی (دانشکده کشاورزی و دامپروری رامین پیشین، وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است) از مهر 1359 تا مهر 1361
                                                                                                                                                           
                                                                                                                     

    تاریخ شفاهی        


   
نام و نام خانوادگی کارمند
     محل خدمت
     سال بازنشستگی
     زندگینامه 
 
                         
   
مهندس محمدرضا منوچهری
     دانشکده کشاورزی     1384      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده       13    
دانلود متن زندگینامه
 
    دا
 
           13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده       13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
     دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس
     دانشکده
    13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دا
     دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
 
دا
     دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
   
 مهندس
    دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
      دانشکده       13      
دانلود متن زندگینامه 
 
     
مهندس 
    دانشکده        13      
دانلود متن زندگینامه
 
   
دا
    دانشکده      13      
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده      13    
دانلود متن زندگینامه
 
     
دا
    دانشکده        13    
دانلود متن زندگینامه