بستن

درباره واحد علم سنجی

اندازه‌گیری کمی مؤلفه‌های تولید علم، علم‌سنجی با مدارک علمی تک تک نویسندگان، مؤسسه‌های علمی، مجله‌های علمی و اوضاع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی علم در ارتباط است و با جنبه‌های کمی افراد، گروه‌ها، موضوع‌ها و پدیده‌ها در علم و روابط آنها با یکدیگر سر و کار دارد.
مطالعۀ غیر مستقیم قواعد حاکم بر نظام مبادلۀ افکار و اطلاعات علمی و فراهم آوری اطلاعات درباره ساختار دانش و چگونگی ارتباطات آن.
علم سنجی قادر است به توازن میان بودجه و هزینه‌های جاری اقتصادی کمک کند و کارایی تحقیقات را افزایش دهد.
هدف علم‌سنجی     مدیریت مؤثر علم

  درباره ی واحد علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز 

اولین جلسه مرکز علم سنجی دانشگاه شهید چمران اهواز ، مهر ماه سال 1394 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه با حضور اعضاء کمیته ی علم سنجی آغاز به کار نمود. این مرکز که زیر نظر معاونت محترم پژوهشی و ریاست کتابخانه مرکزی اداره می گردد، بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقا کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد. جهت رسیدن به اهداف فوق،  مقرر گردید از هر دانشکده،  افرادی به عنوان رابط کمیته علم سنجی جهت انجام امور مربوط به دانشکده ها انتخاب گردند.

 

وظایف واحد علم سنجی دانشگاه شهید چمران 

 

1. ارشیابی دانشگاه و مراکر وابسته

    رصد دوره ای عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه در پایگاههای ملی و بین المللی

 • مقایسه روند تولید علم دانشگاه نسبت به روند دانشگاه های مشابه در سطح ملی
  تعیین نسبت مقالات دانشگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  بررسی شاخص های کیفی مولفه های تولید علم (استنادات، H-index و  ...) در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف
  پایش رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی دانشگاهی ملی و بین المللی مختلف و تعیین میزان افزایش یا کاهش شاخص‌ها
  تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه به مسئولین دانشگاه، وزارت متبوع و سایر دستگاه‌های ذیربط
  ارائه ی مشاوره‌های لازم به مسئولین دانشگاه به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه در نظام‌های رتبه بندی بر اساس شاخص‌های آنها
  ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه براساس تحلیل موضوعی تولیدات
  ترسیم نقشه تولیدات علمی
  ترسیم نقشه همکاری‌های علمی دانشگاه در سال‌های مختلف بر اساس مؤلفه‌های نویسنده، دانشکده و دانشگاه
  ارزیابی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس همکاری‌های علمی در تولید مقالات
  مقایسه اعضاء گروه‌های آموزشی دانشگاه از لحاظ میزان شاخص‌های علم سنجی در پایگاه‌های اطلاعاتی

(WEB OF SCIENCE ,SCOPUS GOOGLE SCHOLAR)

 

2. ارزشیابی مجلات علمی داخلی و خارجی

پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه

تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در ISI و شاخصهای IF و MIF حوزه های موضوعی آنها.

 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در SCOPUS و شاخص‌های SNIP, SJR و IPP آنها.
  ارائه لیست روزآمد مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاههای معتبر (SCOPUS, ISI, … )