دانلود اسلایدهای کارگاه های آموزشی

پاورپوینت کارگاهها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
کارگاه نمایه سازی 8 آذر 98 دکتر چراغی دانلود (846.1k)
100 آشنایی با شاخصهای نوآوری و معرفی نوآورترین دانشگاه های جهان براساس رتبه بندی موسسه رویترز در سال 2016 دانلود (4,350.7k)
web of science_20180424_134933 دانلود (2,502.8k)
Higher Education Management & Leadership_20180317_090800 دانلود (823.2k)
Relationship in Universities(1)_20171225_122947 دانلود (615.8k)
Article referee-new_20170925_120105 دانلود (593.5k)
Article title type and its relation with the number_20170925_120143 دانلود (193.6k)
article final (1)_20171204_102153 دانلود (1,546.9k)
Being Concise and RemovingRedundancy_20171129_113435 دانلود (969.6k)
Ethic in Research.96.8.16(1)_20171115_094557 دانلود (1,487.0k)
search final_20171022_080644 دانلود (2,702.3k)
evaluation research1_20171107_114214 دانلود (3,440.1k)
citation final1-1_20170522_120845 دانلود (2,087.3k)
citation final 2_20170531_102325 دانلود (942.4k)
اسلایدکارگاه آموزشی آموزش بورس و آشنایی با شاخص‌های آن_20170503_141115 دانلود (4,989.2k)
DeG Presentation_20170423_100757 دانلود (1,933.5k)
بورس و تحلیل - دکتر انواری_20170423_110328 دانلود (4,768.4k)
تجاری سازی نسخه اصلی_20170213_144442 دانلود (968.0k)
Methds and Results_20170213_142655 دانلود (687.3k)
Scientometrics_20170121_103439 دانلود (3,781.8k)
MENDELY_20170528_133458 دانلود (13,849.7k)
Discussions and Conclusions_20170218_103153 دانلود (708.9k)
Writing a Scientific Paper- Seminar_20161221_134451 دانلود (7,005.9k)
Presentation1.pptx111_20160517_083641 دانلود (1,726.2k)
Checking of journals_20171225_122907 دانلود (3,269.1k)
How_to_Write_Your_First_Research_Paper_20161127_133415 دانلود (751.5k)
برخی نکات مهم در پروپوزال نویسی_20161119_112439 دانلود (2,677.0k)
Workshop on Writing Introductions_20170205_140455 دانلود (488.0k)
آشنایی با اصول طراحی در وب سایت های کتابخانه ای _20161106_084513 دانلود (1,572.4k)
Presentation2_20161016_133531 دانلود (4,905.5k)
EndNote_20171031_095954 دانلود (2,741.8k)
Higher Education Management & Leadership_20180122_102559 دانلود (823.2k)
Grounded Theory(GT)_20160517_083924 دانلود (800.1k)
main file_20160517_080456 دانلود (7,674.2k)
1- اصول مقاله نویسی_20160717_142725 دانلود (8,109.0k)
اصلی_20160517_101700 دانلود (2,474.8k)
بیان مسئله_20160517_081653 دانلود (4,251.7k)
librarian2.0-v02_20160517_075002 دانلود (13,959.0k)
Analyzing qualitative data_20161127_132226 دانلود (1,994.6k)
تحلیل عاملی_20160517_081521 دانلود (2,327.5k)
کارگاه ویژگیهای مقاله پژوهشی1_20170205_141558 دانلود (2,241.8k)
معرفی نظام های رتبه بندی دانشگاه های جهان_20160615_142719 دانلود (7,699.1k)
فیش برداری_20160517_101814 دانلود (2,186.1k)
فایل_کارگاه_آموزشی_انتخاب_دانشگاه_20170215_114523 دانلود (999.4k)
سواد اطلاعاتی_20171224_114524 دانلود (2,765.9k)
سمینارهای نیازشناسی_20171205_152120 دانلود (3,768.6k)
سرقت علمی و راهکارهای پیشگیری از آن_20160516_140710 دانلود (2,125.0k)
ارتقاء اثرگذاری فعالیت های پژوهشی_20180122_102032 دانلود (3,339.8k)
Workshop on Abstract_20170517_141208 دانلود (738.6k)
webinar_1 دانلود (259.0k)
Relationship in Universities(1)_20171225_122742 دانلود (615.8k)
librarian2.0-v02 دانلود (13,959.0k)
AMOS_20160517_082223 دانلود (2,817.5k)
Ambiguity & Vagueness_20171126_075126 دانلود (255.8k)
6_20170109_135928 دانلود (1,873.0k)