جستجو در منابع کتابخانه

 

جستجو منابع موجود در کتابخانه

(از طریق نرم افزار یکپارچه کتابخانه دانشگاه آذرسا)

منابع

 

فایل راهنما

بخش مربوطه

توضیحات

 

 

کتاب ها


بخش امانت
بخش مرجع

کتابهای چاپی موجود در کتابخانه

 


پایان نامه ها


 بخش پایان نامه ها

پایان نامه های دفاع شده فارغ التحصیلان دانشگاه شهید چمران

اهواز


نشریات فارسی


 بخش نشریات

نشریات چاپی جاری و آرشیو


طرح های پزوهشی 


 بخش اسناد

گزارشات نهایی طرح های تحقیقاتی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران


اسناد و مدارک


 بخش اسناد

گزارش‌ها و انتشارات سازمان‌های دولتی، نتایج آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها، کارنامه‌های پژوهشی، استانداردها، سالنامه‌های آماری، راهنماها، بروشورها، کاتالوگ‌ها، نقشه‌ها و مجموعه مقالات همایش‌ها

 کتابخانه دیجیتال دانشگاه شهید چمران اهواز


 


پایگاه های  اطلاعاتی

منابع

فایل راهنما

 بخش مربوطه

توضیحات

 

پایگاه های اطلاعاتی لاتین

    بخش نشریات  

مقالات، کتابها و پایان نامه ها


پایگاه های اطلاعاتی فارسی


 بخش نشریات

مقالات الکترونیکی فارسی


پایگاه های اطلاعاتی رایگان


 بخش نشریات

منابع موجود در پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین رایگان