ثبت نام در کارگاه ها

در حال حاضر ثبت نام در کارگاه های کتابخانه مرکزی از طریق مراجعه حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد: 

 

تلفن های تماس جهت ثبت نام: مستقیم: 33360244 – داخلی 5012

 

 و جهت ثبت نام به صورت مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی؛ طبقه اول؛ بخش آموزش مراجعه نمایید.