بستن

آرشیو جلسات کافه کتاب

آرشیو پوسترهای کافه کتاب

اسناد
عنوان توضیح دانلود
45. جلسه چهل و پنجم بحرانی پور.نگاهی به زندگینامه خواجه نصیرالدین طوسی دانلود (82.1k)
45. جلسه چهل و پنجم بحرانی پور دانلود (82.1k)
5 - جلسه پنجم دکترخالد اصلانی کتاب خانواده درمانی دانلود (155.0k)
4 - جلسه چهارم دکتر پروانه ولوی کتاب چطور با هر جور آدمی ارتباط برقرار کنیم؟ دانلود (153.8k)
19 – جلسه نوزدهم دکتر سیروس عالی پور کتاب دیوار دانلود (25,773.8k)
30 - جلسه سی ام دکتر شهرام جلیلیان کتاب نیمه تاریک بهشت دانلود (135.3k)
42 – جلسه چهل و دوم دکتر سید عباس رضوی کتاب پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت دانلود (325.6k)
40 – جلسه چهلم دکتر زینب افضلی کتاب کتاب ریشه های زن ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی-1 دانلود (139.3k)
39 – جلسه سی و نهم دکتر خدیجه شیرالی نیا کتاب زنان شیفته دانلود (161.1k)
37 – جلسه سی و هفتم دکتر داود پور مظفری کتاب صداقت دانشگاهی-1 دانلود (158.1k)
36 – جلسه سی و ششم دکتر سودابه بساک نژاد کتاب راهبردهای کاربردی آرامش بخشی-1 دانلود (204.0k)
34 - جلسه سی و چهارم دکتر زینب افضلی کتاب هنر سخنرانی دانلود (76.8k)
33 – جلسه و سی و سوم دکتربهادر قیم کتاب الاندلس دانلود (131.0k)
32 - دکتر سیروس عالی پور کتاب با آلبرت الیس مشاوره کنید دانلود (1,040.3k)
25 - جلسه بیست وپنجم دکتر سید عباس رضوی کتاب مگا خلاقیت دانلود (207.0k)
24 - جلسه بیست وچهارم دکتر خالد اصلانی کتاب هیچکس کامل نیست دانلود (139.1k)
22 - جلسه بیست و دوم دکتر سودابه بساک نژاد کتاب زندانیان باور دانلود (132.4k)
21 - -جلسه بیست و یکم دکتر سیروس عالی پور کتاب اریک برن بنیانگذار تحلیل متقابل-1 دانلود (124.6k)
20 – جلسه بیستم دکتر فرشید نادری کتاب امپراطوری اشکانی دانلود (127.4k)
18 - جلسه هیجده ام دکتر خالد اصلانی کتاب بعد از گفتن بله چکار کنید دانلود (25,694.5k)
17 - جلسه هفدهم دکتر فرشید نادری کتاب شاهنشاهی اشکانی دانلود (25,748.1k)
16 - جلسه شانزدهم علی بحرانی پور کتاب آبادان دانلود (111.8k)
15 - جلسه پانزدهم دکتر شهرام جلیلیان کتاب جستاری درباره یک نماد هخامنشی دانلود (24,723.8k)
14 - جلسه چهاردهم دکتر آذرپناه کتاب خانه ادریسیها دانلود (107.5k)
13 - جلسه سیزدهم دکترلاله فتاحی مارک و پلو و مارک دو پلو دانلود (111.1k)
12 - جلسه دوازدهم دکتر نصرالله امامی شرح عرفانی غزلهای حافظ دانلود (115.9k)
11- جلسه یازدهم دکتررضایی جعفری بررسی کتاب فاجعه های جهانی دانلود (111.9k)
10- جلسه دهم ایران داوودی رهایی از زندان دانلود (107.1k)
9 - جلسه نهم دکترسید عباس رضوی شش کلاه تفکر دانلود (121.7k)
8 - جلسه هشتم سودابه بساک نژاد کتاب ژرفای زن بودن دانلود (118.1k)
7 - جلسه هفتم - سخنران دکتر لاله فتاحی کتاب سفر دیدار دانلود (156.2k)
6 - جلسه ششم - دکتر سید علی مرعشی- دین و بهداشت روانی دانلود (152.8k)
3 - جلسه سوم دکترسید علی مرعشی کتاب از حال بد به حال خوب دانلود (43.3k)
2 - جلسه دوم دکتر آرش آذرپناه کتاب وداع با اسلحه دانلود (90.2k)
1 – جلسه اول دکتر عباس امام ترجمه فراشاهکارحکایت های کانتربری-1 دانلود (168.9k)
38 – جلسه سی و هشتم دکتر بهادر قیم کتاب صابئین مندایی میراث سومر باستان با اصالت توحیدی دانلود (163.3k)

جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 97

جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 96

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

هفدهمین کافه کتاب

 سخنران: دکتر فرشید نادری

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع:کتاب: شاهنشاهی اشکانی

زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 96

مکان: بخش مرجع

 

 

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 95

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 95

نمایشگر یک مطلب

اولین کافه کتاب

سخنران: دکتر عباس امام

عضو هیأت علمی گروه ادبیات انگلیسیدانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع: ترجمه فراشاهکارحکایت های کانتربری اثر جفری چاسر از علیرضا مهدی پور 

زمان: ۱۳ اردیبهشت ۹۴

مکان: بخش مرجع

گزارش

فایل پاورپوینت

فایل سخنرانی

گالری تصاویر

 

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


جلسات کافه کتاب برگزار شده در سال 94

نمایشگر یک مطلب

اولین کافه کتاب

دانلود

سخنران: دکتر عباس امام

عضو هیأت علمی گروه ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز

موضوع: ترجمه فراشاهکارحکایت های کانتربری اثر جفری چاسر از علیرضا مهدی پور

زمان: ۱۳ اردیبهشت ۹۴

مکان: بخش مرجع

پاورپوینت

 

فایل صوتی سخنرانی

 

گالری تصاویر

 

 

نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب


نمایشگر یک مطلب